Нашата мисия


 

Естеро се откроява от своите конкуренти чрез своя подход и опит в строителната промишленост.

 

Ние предоставяме качествени резултати на започнатите проекти, завършени в рамките на договорения срок и бюджет. Чрез постоянна и ефективна комуникация ние предоставяме на вас, нашият клиент, яснота и контрол върху проекта.

 

Нашият подход се отличава с предоставянето на услуги от избора на терен за вашата сграда, първоначалната идея за нея до цялостното й изпълнение. Вашите цели са и наши и приносът ни към вашия успех е от извънредна важност за нас.

 

Именно цялостният ни подход в проектирането и нашата лична ангажираност са основните фактори ние да предоставяме качествени управленски услуги, системи и ресурси на нашите клиенти, което ни откроява от нашата конкуренция.

 

Проекти и постижения


 

Естеро има множество успешно завършени проекти в София и в цялата страна. Те покриват широк спектър от области и видове. Горди сме с листа на проектираните и построени от нас сгради.