nac

Обществено обсъждане на предварителен проект за ПУП-ПРЗ на III м.р. на ж.к. “Владислав Варненчик”, гр. Варна

          Общественото обсъждане на предварителен проект за ПУП-ПРЗ на III м.р. на ж.к. “Владислав Варненчик”, гр. Варна се проведе на 20.09.2016 в СОУ  “П. К. Яворов”, намиращо се в жк. “Вл. Варненчик”. Разработката за преструктуриране на микрорайона беше презентирана пред заинтересуваните страни, като на срещата присъстваха главният архитект на гр. Варна […]