Услуги

Естеро е мултидисциплинарна компания, която предоставя широк спектър от професионални услуги покриващи следните области:

Консултация по имотите

 • * проучване на жизнеспособността/ движение на паричните потоци
 • * анализ на инвестицията
 • * анализ на най-доброто използване
 • * придобиване собственост на парцела
 • * доклад за състоянието
 • * преглед на документацията

Управление на разработката и проекта

 • * Разработване обхвата на проекта
 • * Разработка и управление на бюджета на проекта
 • * Разработка и управление на програма за развитие на проекта
 • * Информиране / ангажиране на консултанти
 • * Управление на концепцията на проектирането
 • * Планиране на разходите за строеж
 • * Оторизация и одобрение
 • * Инженеринг на стойността
 • * Анализ на възможността за строеж
 • * Разработване на заданието за проектиеране и строеж
 • * Управление изработката на проектирането
 • * Инспекции и наблюдение на проектирането и строежа
 • * Цялостен репортинг на проекта
 • * Управление на качествения контрол
 • * Финален репортинг на проекта
 • * Контрол на приключването на проекта
 • * Управление на недвижимите активи

Управление на строежа

 • * Разработване структура на проекта
 • * Разработване отчетност на проекта
 • * Анализ на възможността за строеж
 • * Остойностяване на строителството
 • * Финализиране на проектирането и одобряване от инстанциите
 • * Подготовка на документация за участие в търг
 • * Документация за търг, преговори и докладване
 • * Управляване на стойностите
 • * Администриране и надзор на строежа
 • * Управление на качествения контрол
 • * Контрол на строителния процес
 • * Цялостен репортинг на проекта

Строително договаряне

 

Като строителна организация ние също можем да предложим услугите си на изпълнител на строежа. Дружеството предоставя своите услуги като строител и с това подчертава гъвкавостта си по отношение на всеки проект.

Дружеството предлага услугите си като строителна организация, използвайки различни форми на договори. Част от тях са:
* цена за цялостна сума на услугата
* проект и строеж
* гарантирана максимална цена.